Archeologisch rapport: Gerrit Rietveld College

Auteur: 
L. Dielemans

ISBN:
978-90-73448-83-4

Pagina's: 
18

Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College

In februari 2013 is de aanleg van een rioolcunet op het nieuwbouwterrein van het Gerrit Rietveld College in Tuindorp archeologisch begeleid. In de ondergrond was tijdens vooronderzoek een kleine dekzandrug aangetroffen. Het kon niet worden uitgesloten dat hierop een of meerdere vindplaatsen uit de steentijd aanwezig waren. Tijdens de begeleiding werd echter duidelijk dat tijdens de graafwerkzaamheden het dekzand niet verstoord zou worden. Mogelijk kwam dit door een kleine verandering in de geplande locatie van het cunet (uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag), of door een afwijking in het verwachte verloop van het dekzandreliƫf. Archeologische vondsten zijn dan ook niet gedaan.

Basisrapportage Archeologie 110: Gerrit Rietveld College (pdf, 2,1MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl