Archeologisch rapport: Eykmanlaan

Auteur:
Linda Dielemans

ISBN:
ISBN 978-90-92694-00-3

Pagina's:
32

Sporen uit de steentijd. Mesolithische sporen langs de Eykmanlaan

In april 2016 is langs de Eykmanlaan te Utrecht een rioolcunet onderzocht op archeologische resten. Mogelijk zouden daar sporen zitten vanaf het paleolithicum tot en met het neolithicum. In de top van het dekzand zijn inderdaad sporen gevonden die door middel van 14C-analyse gedateerd konden worden in het mesolithicum, tussen 7453 en 7048 voor Chr. Er zijn zowel haardkuilen als paalsporen aangetroffen. Mogelijk stammen de paalsporen uit een latere bewoningsfase. Waarschijnlijk strekt de vindplaats zich naar het noorden, zuiden en westen uit over de hogere delen van de dekzandrug.

Hoewel er maar een klein oppervlak is onderzocht, geeft het huidige onderzoek aan dat er op oude dekzandruggen binnen de gemeente grote kans is op het aantreffen van prehistorische bewoning. Toekomstig onderzoek ten westen van de huidige onderzoekslocatie kan meer duidelijkheid geven over de aard en omvang van de vindplaats langs de Eykmanlaan.

Basisrapportage Archeologie 121 (pdf, 3 MB)

 

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl