Archeologisch rapport: Een goede buur?

Titel
Een goede buur? Definitief archeologisch onderzoek naar een vicus, grafvelden, infrastructuur en een inheemse nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum in De Meern, deelgebied ‘De Woerd’ (Gemeente Utrecht)
Auteurs
M. Langeveld, A. Luksen-IJtsma en P. Weterings
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 19
364 pagina's
ISBN
97-890-73448-38-4

Samenvatting

In 2004 is er door de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek verricht in Leidsche Rijn deelplan De Woerd. Het onderzoek had hoofdzakelijk betrekking op het zuidelijk deel van de burgerlijke nederzetting (vicus) die hoorde bij het Romeinse castellum op de Hoge Woerd. In totaal is er 4,5 ha vlakdekkend onderzocht, waarvan het leeuwendeel van de sporen inderdaad Romeins bleek te zijn.

Tijdens het onderzoek zijn onder meer 2 Romeinse wegen gevonden. De eerste daarvan, die noordwest-zuidoost was georiënteerd, had een oppervlakte van ruim 8.000 m² en is grotendeels onderzocht. De tweede was noordoost-zuidwest georiënteerd en lag daarmee min of meer haaks op de eerste.

Ook van de vicus zijn sporen teruggevonden. De aanleg van de vroegste fase kon in de (midden- of laat-) Flavische tijd worden gedateerd. Vanaf de tweede helft en met name in het laatste kwart van de tweede eeuw nam de menselijke activiteit sterk toe. Wat die activiteit op het onderzochte terrein precies inhield, is niet geheel duidelijk, maar op grond van het ecologisch vondstmateriaal kan worden aangenomen dat er paarden zijn gehouden. Mogelijk wijst dit op een voornamelijk agrarische functie van dit terreindeel. Aan het einde van de tweede eeuw veranderde het terrein in een erf met een gebouw en een waterput. In het tweede kwart van de derde eeuw werd het terrein waarschijnlijk verlaten.

Tijdens het onderzoek zijn 64 crematies aangetroffen, die in 4 verschillende clusters verspreid lagen over het terrein.

Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de ontwikkeling van de vicus en de infrastructuur rondom het Romeinse castellum op de Hoge Woerd. Daarnaast zijn er aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de sociale en politieke relaties tussen de bewoners van de inheemse nederzetting en de vertegenwoordigers van het Romeinse gezag in het castellum.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 19: Een goede buur? (pdf, 17,3 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl