Archeologisch rapport: Dwars door de immuniteit van Sint-Marie

Titel
Dwars door de immuniteit van Sint-Marie. Een archeologische begeleiding op de Mariaplaats (Utrecht)
Auteur
J.S. van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 107
48 pagina's
ISBN
978-90-73448-86-5

Samenvatting

In het najaar van 2014 werden er op de Mariaplaats te Utrecht werkzaamheden uitgevoerd aan het leidingnetwerk van de stadsverwarming. Aangezien het plangebied een hoge waarde heeft op de gemeentelijke Archeologische Waardenkaart, werd besloten de graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden.

Het onderzoek heeft aangetoond dat het gebied ten noorden van de Mariakerk altijd heeft gediend als plein. De zone bleef grotendeels onbebouwd en er vonden geen begravingen plaats. Daardoor was de bodemopbouw ten noorden van de Mariakerk nog goed intact en kon het loopniveau uit de periode van de bouw van de Mariakerk (11de eeuw) over grote afstand worden waargenomen.

Rapport bekijken

Basisrapportage 107: Dwars door de immuniteit van Sint Marie (pdf, 2,31 B)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl