Archeologisch rapport: De Grauwert

Titel
De Grauwert. Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws omgracht complex
Auteur
Kamp, J.S. van der
Uitgave
Basisrapportage archeologie 1
28 pagina's
ISBN
90-73448-17-4

Samenvatting

De Grauwert is een van de terreinen in Leidsche Rijn waarop een laatmiddeleeuws omgracht gebouw stond. Dit kwam pas in 1993 aan het licht bij de bestudering van historische kaarten als voorbereiding voor de archeologische inventarisatie in Leidsche Rijn. De Grauwert staat nu op de nominatie om een archeologisch rijksmonument te worden. In het kader van de aanleg van diverse nutsvoorzieningen is er in juni 1999 archeologisch onderzoek gedaan. Naast sporen van diverse grachten is toen een omgracht voorhof met bewoningssporen aangetroffen. Het oudste aardewerk dateert uit de twaalfde eeuw. De bewoning gaat waarschijnlijk door tot het begin van de negentiende eeuw. 

Rapport bekijken

Basisrapportage archeologie 1: De Grauwert (pdf, 2,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl