De Grauwert

Basisrapportage Archeologie Nr 1: De Grauwert

Auteur:
Kamp, J.S. van der

ISBN:
90-73448-17-4

Pagina's:
28

Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuwse nederzetting

De Grauwert is een van de terreinen in Leidsche Rijn waarop een laatmiddeleeuws omgracht gebouw stond. Dit kwam pas in 1993 aan het licht bij de bestudering van historische kaarten als voorbereiding voor de archeologische inventarisatie in Leidsche Rijn. De Grauwert staat nu op de nominatie om een archeologisch rijksmonument te worden. In het kader van de aanleg van diverse nutsvoorzieningen is er in juni 1999 archeologisch onderzoek gedaan. Naast sporen van diverse grachten is toen een omgracht voorhof met bewoningssporen aangetroffen. Het oudste aardewerk dateert uit de twaalfde eeuw. De bewoning gaat waarschijnlijk door tot het begin van de negentiende eeuw. 

Basisrapportage 01 De Grauwert (pdf, 2,81Mb)