Archeologisch rapport: Bebouwing langs verdwenen straat St. Jacobsstraat

Titel
Bebouwing langs een verdwenen straat. Archeologische begeleiding in de St. Jacobstraat (Utrecht)
Auteur
Jeroen van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage archeologie 104
34 pagina's
ISBN
978-90-73448-95-7

Samenvatting

Voor een verbouwing van de Utrechtse vestiging van de Bijenkorf La Vie op de kruising van de Lange Viestraat en de St. Jacobsstraat heeft in mei 2013 een archeologische noodwaarneming plaatsgevonden en werd in november 2013 en maart 2014 een archeologische begeleiding uitgevoerd.

Beide onderzoeken hebben aangetoond dat, ondanks de grootschalige herinrichting van dit gebied in de twintigste eeuw, er goed geconserveerde sporen, (post)middeleeuwse ophogingslagen en overblijfselen van de bebouwing aan weerszijden van de voormalige Korte Viestraat aanwezig zijn. Bij eventueel toekomstige werkzaamheden kan ook archeologisch onderzoek van beperkte omvang al hier nieuw licht werpen op de historische ontwikkeling in dit deel van de stad.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 104, Bebouwing langs een verdwenen straat (pdf, 4 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl