Archeologisch rapport: Bebouwing langs verdwenen straat St. Jacobsstraat

Auteur: Jeroen van der Kamp

Titel: Bebouwing langs een verdwenen straat. Archeologische begeleiding in de St. Jacobstraat (Utrecht). Basisrapportage archeologie 104

ISBN: 978-90-73448-95-7

Pagina's: 34

Bebouwing langs een verdwenen straat. Archeologische begeleiding in de St. Jacobsstraat

Voor een verbouwing van de Utrechtse vestiging van de Bijenkorf La Vie op de kruising van de Lange Viestraat en de St. Jacobsstraat heeft in mei 2013 een archeologische noodwaarneming plaatsgevonden en werd in november 2013 en maart 2014 een archeologische begeleiding uitgevoerd.

Beide onderzoeken hebben aangetoond dat, ondanks de grootschalige herinrichting van dit gebied in de twintigste eeuw, er goed geconserveerde sporen, (post)middeleeuwse ophogingslagen en overblijfselen van de bebouwing aan weerszijden van de voormalige Korte Viestraat aanwezig zijn. Bij eventueel toekomstige werkzaamheden kan ook archeologisch onderzoek van beperkte omvang al hier nieuw licht werpen op de historische ontwikkeling in dit deel van de stad.

Basisrapportage Archeologie 104 (pdf, 4 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl