Archeologisch rapport: Boeren langs de Hogeweide

Titel
Boeren langs de Hogeweide. Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn
Auteur
J.S. van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 20
439 pagina's
ISBN
978-90-73448-46-9

Samenvatting

Tijdens de archeologische inventarisatie die in 1992 en '93 door RAAP Archeologisch Adviesbureau is uitgevoerd, werd een 300 meter lang laatmiddeleeuws boerderijlint ontdekt langs de weg de Hogeweide. Uit meerdere proefonderzoeken en opgravingen die tussen 1999 en 2003 zijn uitgevoerd, bleek dat het lint veel groter was dan verwacht en zich zelfs uitstrekte over een lengte van bijna 1,5 kilometer.

Uit historische bronnen blijkt dat het boerderijlint op grond lag die in bezit was van 3 Utrechtse kapittels. De kapittels beheerden hun landerijen vaak vanuit kapitteluithoven, wat veelal grote en luxe boerderijen waren. Op een zeventiende-eeuwse kaart staan langs de Hogeweide 3 boerderijen afgebeeld. Uit archeologische proefonderzoek bleek dat deze boerderijen vermoedelijk al aan het begin van de veertiende eeuw uit steen en andere luxe bouwmaterialen waren opgetrokken. Op 1 van deze 3 erven werd in de vroege zestiende eeuw een grote, monumentale boerderij gebouwd, wat lijkt te wijzen op een meer dan gemiddelde rijkdom en sociale status van de eigenaars. Waren deze en de andere 2 boerderijen langs de Hogeweide misschien kapitteluithoven?

Tussen 2004 en 2006 zijn er door Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht 4 opgravingen uitgevoerd langs de Hogeweide. Bij de uitwerking daarvan zijn diverse specialisten ingeschakeld, die onder meer het aardewerk, de plantaardige resten en het dierlijke botmateriaal hebben bestudeerd. De resultaten van de 4 opgravingen worden in deze basisrapportage gezamenlijk gepresenteerd.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 20: Boeren langs de Hogeweide (pdf, 27,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl