Archeologisch rapport: Bergstraat

Titel
Utrecht-Bergstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek Opgravingen naar de stadsmuur
Auteur
L. Bruning
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 71
24 pagina's
ISBN
978-90-73448-34-8

Samenvatting

In opdracht van het Ingenieursbureau Utrecht (IBU) en de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) van de gemeente Utrecht heeft de afdeling Stedenbouw en Monumenten, Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht in mei 2008 opgravingen verricht naar de stadsmuur in de groenstrook tussen het Paardenveld en de Catharijnebaan, in het verlengde van de Bergstraat. In het kader van de herontwikkeling van het Utrechtse Stationsgebied zal de Catharijnebaan verdwijnen en wordt de van oorsprong middeleeuwse stadsbuitengracht, die hier vanaf 1122 tot 1970 heeft gelopen, opnieuw uitgegraven. Over de Catharijnesingel wordt een aantal verbindingen aangelegd, waaronder een brug tussen de Knipstraat en de Bergstraat. Aan de zijde van de Bergstraat kruist deze verbinding het tracé van de stadsmuur, ten noorden van de vroegere Rostoren. Om eventuele resten van de stadsmuur op te sporen, is besloten in het plangebied archeologische opgravingen naar de stadsmuur te verrichten.

Op de onderzoekslocatie Bergstraat zijn geen resten van de stadsmuur aangetroffen. Wel kwam er ongeroerde grond op relatief geringe diepte tevoorschijn. Dat kan erop duiden dat zich in de funderingen van de stadsmuur een spaarboog bevond, die bij de sloop van de stadsverdedigingswerken of bij latere infrastructurele werkzaamheden is verwijderd. Het kan ook zijn dat de stadsmuur op de onderzoekslocatie tenminste 3 meter verder naar het oosten heeft gestaan dan op basis van de Kadasterkaart uit 1832 is aangenomen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 71: Utrecht Bergstraat (pdf, 0,8Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl