Archeologisch rapport: Baksteenconstructies op een claustraal erf van St.-Marie

Titel
Baksteenconstructies op een claustraal erf van St.-Marie. Archeologische begeleiding Mariaplaats 14 (Utrecht)
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportgae archeologie 13
40 pagina's
ISBN
978-94-92694-30-0

Samenvatting

Van 1 april 2016 tot en met 13 april 2018 zijn noodwaarne­mingen en begeleidingswerkzaamheden uitgevoerd op het perceel Mariaplaats 14 te Utrecht. Dit perceel vormde in de middeleeuwen een zogenaamd claustraal perceel binnen de immuniteit van Sint-Marie. Er zijn daarbij structuren aangetroffen die dateren vanaf de veertiende eeuw.

Tot de oudste, veertiende-eeuwse, structuren zijn te rekenen een fundament van een gebouw, een fundament waarvan niet duidelijk is wat het voorstelt, de fundamenten van de perceelsmuur en de immuniteitsmuur. De beginfase van de immuniteit (late 11e eeuw) is door verstoringen niet intact aangetrof­fen. Er zijn tijdens de begeleidingswerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden voor een veron­derstelde weg (Springweg) die over het terrein gelopen zou hebben voor de inrichting van de immuniteit van Sint-Marie.

Rapport bekijken

13: Basisrapportage Baksteenconstructies op een claustraal erf van St.-Marie 
(pdf 1,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl