Archeologisch booronderzoek Winklerlaan

Titel
Archeologisch booronderzoek Winklerlaan. Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) aan de Winklerlaan 79 te Utrecht.
Auteur
Marieke Arkema
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 151
28 pagina's
ISBN
978-94-92694-20-1

Samenvatting

In 2018 is een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd aan de Winklerlaan 79 te Utrecht. In het plangebied wordt de bestaande school voor de bouw van een nieuwe school. Omdat het een archeologisch interessant gebied betreft met mogelijk prehistorische resten in de ondergrond, is besloten een archeologisch (boor)onderzoek uit te voeren.

Uit het booronderzoek blijkt dat binnen het plangebied dekzand aanwezig is. Het dekzand is afgedekt met klei of veen met daarop klei. De kleilaag is opgehoogd en vermengd met zand en stadsafval (baksteen). In het dekzand zelf zijn in de meeste boringen geen aanwijzingen voor bodemvorming aangetroffen. Omdat blijkt dat het plangebied op de (vrij steile) flank van een dekzandrug ligt, wordt de kans op het aantreffen van bewoningssporen uit de vroege prehistorie niet hoog ingeschat. Het advies was dan ook om het plangebied vrij te geven voor de bouw van de school. Wel werd aangeraden om bij eventuele graafwerkzaamheden in de noordwesthoek van het plangebied niet dieper te graven dan 1,25 m– maaiveld. In deze hoek van het plangebied blijft de archeologische verwachting gehandhaafd in verband met de aanwezigheid van een podzolbodem in de top van het dekzand. De gemeente Utrecht heeft het selectieadvies overgenomen.

Rapport bekijken

151: Basisrapportage Archeologisch booronderzoek Winklerlaan (pdf 2,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl