Archeologisch booronderzoek Koningin Beatrixschool De Meern

Titel
Archeologisch booronderzoek Koningin Beatrixschool De Meern. LAN01: Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) aan de Laan 1954, De Meern, Utrecht.
Auteur
Marieke Arkema
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 175
gemeente Utrecht, 2021
36 pagina's
ISBN
978-94-92694-57-7

Samenvatting

Archeologen van de gemeente Utrecht hebben restanten van de Romeinse weg aangetroffen tijdens een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voorafgaand aan de nieuwbouw van de Koningin Beatrixschool aan de Laan 1954 in de Meern. In het plangebied wordt de bestaande school gesloopt en wordt een nieuwe school op grotendeels dezelfde locatie teruggeplaatst.

Tijdens het onderzoek zijn diverse oever-, restgeul- en crevasseafzettingen van de Heldammerstroom aangetroffen. De aanwezigheid van grind in de meeste boringen bevestigt ook de aanwezigheid van de Romeinse limesweg.

Uit de boringen blijkt dat de archeologische resten nog (deels) intact onder de huidige school aanwezig kunnen zijn. Dat betekent dat bij de bouw van de nieuwe school, waar enkele tientallen centimeters dieper wordt gegraven en funderingspalen worden toegepast, nog aanwezige intacte delen van de weg (zoals bermgreppels, eventuele beschoeiingen en kades) verstoord kunnen worden. Het advies is om een invenĀ­tariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren om de exacte ligging van de weg en restgeul en ook de intactheid van de archeologische resten in beeld te krijgen.

Rapport bekijken

175: Basisrapportage Archeologisch booronderzoek Koningin Beatrixschool De Meern (pdf, 1,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl