Archeologisch rapport: Admiraal Helfrichlaan

Auteur: R. D. Hoegen en E. van Wieren

Titel: Admiraal Helfrichlaan. Inventariserend proefsleuvenonderzoek naar de Romeinse limesweg in Utrecht. Basisrapportage 78

ISBN: 97 890-73448-52-0

Pagina's: 22

Samenvatting

In december 2009 was er een proefopgraving aan de Admiraal Helfrichlaan. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van waardevolle archeologische resten. Daarom wordt geen vervolgonderzoek ter plaatse van de geplande nieuwbouw aanbevolen. In de toekomst moeten we wel rekening houden met mogelijke archeologische resten van de Romeinse limesweg in de directe omgeving van het plangebied.

Rapport bekijken

Basisrapportage 78: Admiraal Helfrichlaan (pdf, 3,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl