Archeologisch rapport: Aan de rand van het dorp

Titel
Aan de rand van het dorp. Archeologisch onderzoek in de periferie van een vroegmiddeleeuwse nederzetting op het voormalige sportpark Terweide in Leidsche Rijn.
Auteur
N.D. Kerkhoven
Uitgave
Basisrapportage archeologie 96
52 pagina's
ISBN
978-94-92694-05-8

Samenvatting

In november 2012 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgehad in het plangebied van Leidsche Rijn Centrum. De opgraving heeft een kleine hoeveelheid sporen uit de Merovingische periode (450-750 na. Chr.) opgeleverd. Het onderzoeksgebied lag net ten noorden van een al in 1999 opgegraven nederzetting uit dezelfde periode. De belangrijkste vondst was een greppelstructuur die vermoedelijk onderdeel was van een veekraal. Dat agrarische karakter past goed bij de andere vondsten, waaronder de resten van hekwerken. Waarschijnlijk lag het onderzochte terrein aan de rand van de toenmalige vroegmiddeleeuwse nederzetting. Het rapport van het onderzoek naar de nederzetting zelf (LR8) zal binnenkort verschijnen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 96: Aan de rand van het dorp (pdf, 7,67 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl