Cultuurhistorisch rapport: De Halve Maan

Titel
De Halve Maan. Een inventarisatie van een naoorlogse wijk
Auteur
Cor Hauptmeijer
Uitgave
Cultuurhistorische rapportage, juni 2009
57 pagina's

Samenvatting

In 1920 werd gestart met de aanleg van de Utrechtse woonwijk 'Oog in Al', ontwikkeld voor middenstanders, zoals ambtenaren en onderwijzers. 'De Halve Maan' - de driehoekige wijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal - is het naoorlogse deel van Oog in Al. De naam verwijst naar een boerderij die bij de Hommelbrug over de Leidsche Rijn heeft gelegen. Het stageverslag 'De Halve Maan' beschrijft de architectuurhistorische kenmerken en de waarde van de naoorlogse bouw in deze wijk.  Het rapport is onderdeel van een grotere stedenbouwkundige inventarisatie van de 10 naoorlogse wijken in Utrecht, te weten Hoograven, Kromme Rijn, Kanaleneiland, Overvecht, Halve Maan, Majellapark/Vleutense Weg, Nieuw Zuilen, Tuindorp Oost/West, Pijlsweerd en Lauwerecht.

Rapport bekijken

Cultuurhistorische rapportage De Halve Maan (pdf, 3,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl