Cultuurhistorisch rapport: Erfgoed van de wederopbouw

Titel
Erfgoed van de wederopbouw. Gebouwd erfgoed in Utrecht, 1940-1970
Auteur
Bettina van Santen
Uitgave
2016
94 pagina's

Samenvatting

De afgelopen jaren staat in Nederland de naoorlogse bouwkunst steeds meer in de belangstelling. Ook in Utrecht is er een toenemende waardering voor. Als gevolg daarvan heeft het college van B en W in december 2016 een selectie van naoorlogse bouwkunst aangewezen als gemeentelijk monument. Om dat te kunnen doen, heeft er eerst een omvangrijke inventarisatie plaatsgehad van al de naoorlogse bouwkunst die in Utrecht aanwezig is.

De uitkomst daarvan is te lezen in het rapport Erfgoed van de Wederopbouw (pdf, 5,8 MB). Het geeft een interessant overzicht van bijzondere woningen, flats, bruggen en herdenkingsmonumenten. Ook een verkeersplein als de Berekuil is representatief voor de naoorlogse periode, zo is gebleken tijdens de inventarisatie.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl