Archeologisch rapport: Domplein DOMunder

Titel

DOMunder
Archeologisch onderzoek in het hart van Utrecht

Auteur
Hoegen, R, Wieren, van E,  Wynia, H.
Uitgave
Basisrapportage 133
ISBN
978-94-92694-79-9

Samenvatting

In 2013 en 2014 hebben archeologen onderzoek gedaan op het Domplein. Dat gebeurde tijdens de bouw van DOMunder. Dat is de bezoekersattractie die 2.000 jaar geschiedenis van Utrecht toegankelijk en beleefbaar maakt. DOMunder staat precies op de plek waar professor A.E. van Giffen in 1949 een archeologische opgraving uitvoerde. Na die opgraving is de opgegraven grond teruggestort in de opgravingsput. Deze grond is bij de opgraving in 2013 en 2014 opnieuw verwijderd en onderzocht. Bij het onderzoek zijn sporen en vondsten van de Romeinse tijd tot nu gevonden. De meest bijzondere ontdekkingen komen uit de vroege middeleeuwen.

  • Van het Romeinse fort zijn de hoofdwegen en funderingen van gebouwen teruggevonden. 
  • Er zijn restanten gevonden van een aantal kerken die op het Domplein hebben gestaan voordat de huidige gotische Domkerk werd gebouwd. De oudste daarvan stamt waarschijnlijk uit de 9e eeuw. 
  • Er is een muntschat uit de 8e eeuw gevonden. De zilveren munten laten zien dat er in die tijd waarschijnlijk munten geslagen werden. 
  • De pijler en muren van het middenschip van de gotische Domkerk zijn nog onder de grond bewaard. Dat is in 1674 ingestort tijdens een storm.
  • Bijzondere vondsten uit die tijd zijn grafkelders en skeletten, stukken beeldhouwwerk en de resten van het gieten van kerkklokken

Rapport bekijken

Bekijk het rapport op de website van DOMunder

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl