Boek: Op zoek naar de verleden medemens

Titel
Op zoek naar de verleden medemens. Bespiegelingen over archeologische en bouwhistorische vondsten
Auteur
Tjeerd Pot
Uitgave
2001
ISBN
90-5345-203-6

Samenvatting

Meer dan 20 jaar was Tjeerd Pot betrokken bij de archeologie en bouwhistorie van de stad Utrecht. In die periode groeide hij uit tot een ervaren restaurateur van allerhande vondsten die tijdens de vele onderzoeken aan het licht kwamen. 

Romeinse amforen, middeleeuwse drinkbekers, benen haarkammen, 17e eeuwse haardstenen, bronzen fibulae en wat al niet meer, gingen in de loop der tijd door zijn handen. Een bijzondere plaats daarin werd ingenomen door de skeletten die op verschillende plaatsen in de stad zijn aangetroffen. Door zijn verleden als tandarts kon hij aan de hand van de staat waarin de gebitten verkeerden interessante conclusies trekken over de leefwijze van de Utrechters in voorbije eeuwen. 

Naast een aantal meer wetenschappelijk getinte stukken, schreef hij in de loop van die 2 decennia een groot aantal artikelen waarin hij op een levendige, veelal bespiegelende wijze de verschillende archeologische en bouwhistorische vondsten van allerlei zijden belicht. Op zoek naar de verleden medemens bevat een bloemlezing van deze artikelen.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl