Visie religieus erfgoed

Utrecht is trots op haar rijkdom aan historische, monumentale kerken. De stad heeft maar liefst 58 kerken die als monument beschermd zijn. In opdracht van de gemeenteraad hebben wij een visie gemaakt over de toekomst van het religieuze erfgoed in Utrecht. Daarvoor is nauw samengewerkt met eigenaren en belanghebbende partijen in de stad.

In de visie staat onder andere:

  • Hoe om te gaan met het afstoten, verkopen, en herbestemmen van monumentale, beschermde kerken in de gemeente Utrecht.
  • Hoe kunnen kerkgebouwen het beste op andere manieren gebruikt worden?
  • Wat is de rol van gemeente en de eigenaar.
  • Informatie over duurzaamheid, exploitatie en onderhoud.
  • Wat is het toeristisch potentieel van de monumentale kerken.

    In de bijlagen staat onder andere:

  • Gesprekken met stakeholders.
  • Tabellen herbestemde en gesloopte kerken.
  • Voorbeelden herbestemmingsprofielen.

De visie religieus erfgoed is op 21 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Goede herbestemming

Door de visie hebben we een goed beeld gekregen van het huidige gebruik van de Utrechtse kerken. Ook een helder overzicht van monumentale kerken die binnenkort afgestoten zullen gaan worden. Hiervoor hebben we een herbestemmingsprofiel ontwikkeld waarmee we al in een vroeg stadium de kernwaarden van een kerk kunnen bepalen.

Stappenplan herbestemming

We hebben een stappenplan gemaakt voor de herbestemming. Dit stappenplan kan zowel de eigenaar als de gemeente helpen. Als de belangrijkste monumentale waarden van een af te stoten kerk bekend zijn, kunnen ze een belangrijke rol spelen in de plannen voor nevengebruik of herontwikkeling van de monumentale kerk. Zo blijven de Utrechtse monumentale kerken die worden afgestoten hopelijk op een goede en verantwoorde manier voor de stad behouden.

Bekijk het stappenplan (pdf, 186 kB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl