Utrecht in 3D

We maken gedetailleerde 3D-modellen van Utrechtse gebouwen en stadsdelen.

Hulpmiddel bij bouwhistorisch en archeologisch onderzoek

3D-modellen blijken namelijk een goed hulpmiddel bij het uitwerken van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Ook is het belangrijk voor het publieksbereik. Goed onderbouwde modellen brengen de geschiedenis dichtbij, maken de stedelijke ontwikkeling begrijpelijker en laten veranderingen zien in huizenbouw en infrastructuur. Via www.facebook.com/bouwdomtoren kan het publiek meekijken, meedenken en reageren.

3D-modellen op basis van diverse bronnen

De 3D-modellen zijn gebaseerd op veel verschillende bronnen, zoals archeologische, bouwhistorische en archivalische gegevens. Maar ook op oude schilderijen, tekeningen, kaarten en foto's. De modellen zijn ook 'gegeorefereerd' waardoor ze nauwkeurig in het hedendaagse Utrecht zijn in te passen. Daarmee duikt vaak ook een verrassend verleden op. Zo weten we nu dat de beroemde tekenaar Pieter Saenredam in 1636 de werkelijkheid ietwat naar zijn hand zette toen hij de Stadhuisbrug tekende. Hij heeft toen namelijk 2 standpunten samengevoegd om een zo mooi mogelijke compositie te verkrijgen.

Utrechtse Domtoren in 3D

Er zijn veel modellen gemaakt om het boek De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad te illustreren dat in maart 2014 verscheen. Naast reconstructies van de Domtoren zelf ging het daarbij ook om modellen van de romaanse en gotische Domkerk en de omringende stad. Een aantal van deze reconstructies is te zien op www.bouwdomtoren.nl.

Stadhuisbrug in 3D

De Broodbrug werd ongeveer 750 jaar geleden aangelegd over de Oudegracht, voor het huis De Gulden Arent dat nu onderdeel van het stadhuis is. De muur uit de 13de eeuw werd  in 2019 blootgelegd tijdens graafwerkzaamheden op de Stadhuisbrug om de werfkelders waterdicht te maken. Archeologen hebben de restanten gedocumenteerd en daarna weer afgedekt met zand.

Bekijk een 3D model in Sketchfab

Meerdere historische gebouwen in 3D

Ook zijn er modellen gemaakt van andere belangrijke Utrechtse historische gebouwen, zoals het stadhuis, het Duitse Huis, het Catharijneconvent en het Regulierenklooster. Ook van de villa Jongerius aan het Merwedekanaal zijn 3D-modellen gemaakt. Deze zijn opgenomen in het boek 't Komt in orde. Het ware verhaal achter de villa Jongerius.

3D-modellen van archeologische opgravingen

Ook zijn er 3D-modellen gemaakt van archeologische opgraving in Utrecht. Zo is er met behulp van een molenbouwer een Romeinse wachttoren uit de eerste eeuw na Chr. nagebouwd. Ook is er een vroegmiddeleeuws dorp gereconstrueerd, dat ter hoogte van de A2-tunnel is gevonden bij Leidsche Rijn.

In de komende jaren hopen we het aantal modellen verder uit te breiden, zodat er een vrij compleet beeld ontstaat van Utrecht in de verschillende eeuwen.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl