Vrouwjuttenstraat, Binnenstad

Midden jaren zeventig veranderde de visie in Utrecht op de gewenste ontwikkelingen voor de binnenstad. In plaats van ingrijpende sloop en nieuwbouw werd gekozen voor kleinschalige stadsvernieuwing. Deze zou onder andere plaatsvinden in de zuidelijke binnenstad waar geplande grootschalige verkeersdoorbraken na de oorlog tot ernstige verpaupering hadden geleid. Stadsvernieuwing werd mede ingezet om weer meer bewoning terug te krijgen in het centrum.

Achter de huizen aan de Oudegracht ter hoogte van de Vrouwjuttenhof was tot 1970 een fabriek gevestigd. De gemeente kocht de panden en het terrein aan en liet de achterbebouwing slopen. Op het vrijgekomen terrein werd een aantal woningen gebouwd voor een- en tweepersoonshuishoudens, de zogenaamde HAT-eenheden.

De architecten C.L. Temmink Groll en P. van Vliet waren van huis uit restauratiearchitect. Ze wisten het blok een grote verwantschap met de historische context mee te geven. Enerzijds was het complex karakteristiek voor de stadsvernieuwingsarchitectuur: kleinschalig en met bakstenen gevels en (zadel)daken. Anderzijds clusterden de architecten de een- tweepersoonsappartementen hier tot een op het oog traditionele rij woonhuizen door te werken met smalle gevels en de hoge zadeldaken loodrecht op de straat. De meeste stadsvernieuwingsprojecten kregen een zeer beperkt budget mee, hetgeen veelal leidde tot detailarme architectuur. Hier echter kozen de architecten voor Belgische strengperssteen van groot formaat en formele (betonnen) accenten onder andere bij de trappen. Het gaf de woningen een rijkere en klassieke uitstraling, die recht deed aan het historische binnenstadskarakter. De daken zouden aanvankelijk met golfplaat worden afgewerkt, maar werden na een inzamelingsactie bedekt met pannen afkomstig van slooppanden elders.

Meer verhalen uit de Romeinse tijd

Vondsten uit de Romeinse tijd

Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn, vlak naast Castellum Hoge Woerd (gemeente Utrecht).

Romeins schip in museum

Romeinse schip De Meern 1

De Meern 1 is het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa.

Een Romeinse brug in Rijnvliet

In 2018 vonden archeologen een Romeinse brug in Rijnvliet

Rondom de Plompetorengracht

In de ruim tweehonderd archeologische opgravingen die er sinds 1972 is er veel over het leven in de stad bekend geworden.

Rondom de Pieterskerk

De archeologische sporen rondom de Pieterskerk doorsnijden de gehele Utrechtse geschiedenis.

De ballistapijl van De Meern

De vondst van de pijl is van grote waarde voor de internationale archeologie en werpt nieuw licht op de Romeinse legeruitrusting.

Het Domplein

Archeologische opgraving op het Domplein in 1936.