perioden Vroege middeleeuwen (400-1000 na Christus)

Afbeelding 3D, oude woningen uit de Vroege Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen (400 - 1100)

Vroege middeleeuwen (400-1000 na Christus)

In de vroege middeleeuwen werd Utrecht bewoond door kleine boerengemeenschappen. Zij bouwden dorpen op de oevers van de Rijn. Door archeologisch onderzoek weten we hoe deze mensen woonden en waar ze van leefden. Rond 700 na Christus herbouwde aartsbisschop Willibrord het verlaten Romeinse fort op het Domplein tot bisschoppelijke burcht. In de vroege middeleeuwen stonden hier maar liefst drie kerken. 

Verhalen over de vroege Middeleeuwen (400 - 1100)

Oude nederzetting in utrecht

Een middeleeuws dorp aan de Oudwijkerdwarsstraat

Onverwacht op bewoning uit de zevende en achtste eeuw na Christus gestuit.

Werkplek van een opgraving

Archeologen vinden dertien eeuwen bewoning in de Utrechtse wijk Zuilen

Archeologen van de gemeente Utrecht vinden bewijs voor dertien eeuwen geschiedenis.

Opgraving van een vroegmiddeleeuws schip

Een vroegmiddeleeuws schip ontdekt

Tientallen mooie objecten en duizenden kleine vondsten.

Middeleeuws riool Mariaplaats

Onder de Mariaplaats ligt nog een middeleeuws riool.

Erfgoed verhalen op de kaart