Forten Fort de Gagel

Fort de Gagel ligt aan de Gageldijk 167. De bouw van Fort de Gagel begon in 1819. Het fort aan de noordelijke rand van Utrecht kreeg pas in 1875 zijn definitieve vorm. In 1971 kocht de gemeente het fort van Defensie.

Het fort wordt sinds 2018 voorbereid op een herontwikkeling. Vanaf 2021 zal er horeca, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en informatie over het Noorderpark op het fort beschikbaar zijn. Het terrein van Fort de Gagel is open voor publiek. Vanaf het fort kunt u de polder inkijken en het ‘oude fortenlandschap’ nog ervaren.

Schuilplaatsen

Ten noorden en oosten van Fort de Gagel zijn groepsschuilplaatsen te vinden. Deze groepsschuilplaatsen komen uit de periode van voor de Tweede Wereldoorlog. Ze waren bedoeld voor de soldaten om in te schuilen als het open land te gevaarlijk werd. De schuilplaatsen werden gebruikt tijdens bombardementen en beschietingen.

Restauratie en herontwikkeling

Fort de Gagel wordt in 2022 gerestaureerd en herontwikkeld. Het fort moet een uitvalsbasis worden voor mensen die het Noorderpark bezoeken. Zo komt er een nieuwe horecagelegenheid en een voetgangersbrug naar het fort. Tegen de 19 eeuwse kazerne wordt een nieuw gebouw geplaatst voor een nieuw horecabedrijf. Dit nieuwe gebouw komt in de aarden wal achter de kazerne te liggen. Het krijgt een groot panoramavenster met ruim uitzicht op het lege polderlandschap richting Westbroek en Achttienhoven. Om het nieuwe gebouw te kunnen bouwen moest de aarden wal, die tegen het fort was opgeworpen om de vijandige kogels op te vangen, worden afgegraven. Dat bood tijdelijk een fascinerende blik op een nogal merkwaardig bouwwerk.

Hulp en contact Forten

Telefoon

14 030

E-mail

forten@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Utrecht Vastgoed Organisatie
Postbus 16200
3500 CE Utrecht