Verhalen Een Romeinse brug in Rijnvliet

In 2018 vonden archeologen van de gemeente Utrecht een goed bewaard stuk van de Romeinse weg voorafgaand aan de bouw van de wijk Rijnvliet in Leidsche Rijn. Er werd een 800 meter lang wegtracé met grint gevonden. Daarnaast ontdekten de archeologen een moerasbrug

De Romeinse weg

In 1997 is de Romeinse weg in Utrecht voor het eerst gevonden in de wijk Veldhuizen. Dit vormde het begin van een spannende archeologische ontdekkingstocht waarbij steeds meer duidelijk is geworden over de ligging, opbouw en functie van deze kilometers lange archeologische structuur.

De weg was in de Romeinse tijd de belangrijkste landroute die de langs de Rijn gelegen forten met elkaar verbond. Over deze met grind geplaveide weg marcheerden Romeinse soldaten, snelden de paarden met Romeinse koeriers en reden reiswagens met soms belangrijke passagiers. Zo is het goed mogelijk dat de keizers Trajanus en Hadrianus bij hun bezoek aan onze streken over de Romeinse weg hebben gereisd.

Hoe zag de Romeinse weg er uit?

Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de Romeinen bij de aanleg van de weg goed rekening hebben gehouden met de lastige omstandigheden van het dynamische Nederlandse rivierlandschap. De onbedijkte Rijn, die in deze periode door dit gebied stroomde, vormde door overstromingen en erosie een constante bedreiging voor de Romeinse infrastructuur. Vooral op plaatsen waar de rivier en weg dicht bij elkaar kwamen, moesten de Romeinse ingenieurs maatregelen bedenken om het wegslaan van stukken weg te voorkomen. Hier bestond de weg dan ook uit een opgeworpen dijklichaam, waarbij in de grond geheide houten palen en aan de binnenkant gelegen planken het weglichaam moesten beschermen tegen de erosie door de rivier. De weg in Rijnvliet ligt echter veel verder van de Rijn waardoor in dit gebied volstaan kon worden met een eenvoudig grinddek met daarlangs een greppel.

Een weg uit de tweede eeuw

De oudste Romeinse weg in Leidsche Rijn dateert uit het derde kwart van de eerste eeuw. Dat tracé ligt enkele honderden meters ten noorden van de weg in Rijnvliet. De archeologen vermoeden dat door een grote nieuwe rivierbocht stroomopwaarts de Romeinen gedwongen waren in de tweede eeuw een groot deel van de weg opnieuw aan te leggen.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl