Verhalen Een middeleeuws dorp aan de Oudwijkerdwarsstraat

Een middeleeuws dorp in Utrecht-Oost

Bij werkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat zijn archeologen van de gemeente Utrecht onverwacht op bewoning uit de zevende en achtste eeuw na Christus gestuit. Het lijkt om een grote nederzetting te gaan die zich uitstrekte over minstens 150 meter op een voormalige oever van de Rijn. De vondst is bijzonder omdat er over het leven in deze periode in dit deel van Utrecht nog niet veel bekend is en omdat de resten uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven.  

Het leven langs de Rijn

De sporen zijn afkomstig van verschillende gebouwen die waren opgetrokken uit houten palen en wanden van leem. In afvalkuilen zijn potscherven, dierenbotten, maalstenen en weefgewichten gevonden die veel informatie geven over het dagelijks leven in die tijd.

Handel

Daarnaast blijken de bewoners ook in het bezit te zijn geweest van zilveren en koperen munten en barnsteen. Barnsteen is een fossiel boomhars dat voornamelijk werd geïmporteerd uit het Oostzeegebied en werd gebruikt om sieraden van te maken. In Utrecht is nog nooit zoveel barnsteen op één plek gevonden.

Verder onderzoek

De bewoningssporen worden  gedocumenteerd en worden na afronding van de werkzaamheden  verder onderzocht en gepubliceerd.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl