Verhalen per onderwerp Oorlog en verdediging

Oorlog en verdediging

De middeleeuwse stadsmuur, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Romeinse forten en stadskastelen dienden ter verdediging in tijden van oorlog.

Verhalen over oorlog en verdediging

De Neder-Germaanse Limes

De voormalige grens van het Romeinse Rijk door Nederland en een deel van Duitsland is sinds 2021 Unesco-werelderfgoed.

Bastion Zonnenburg

Keizer Karel V liet vier zeer moderne bastions bouwen om de stad nog beter te kunnen verdedigen. Het bastion is nog vrijwel compleet bewaard.

Plompetoren

De Plompetoren beveiligde eeuwenlang de ingang naar de Plompetorengracht. Het was een van de vier waterpoorten van de stad.

Bijlhouwerstoren en Sterrenburg

In de 13e eeuw werd de Bijlhouwerstoren gebouwd om de stad beter te kunnen verdedigen. In de 16e eeuw kwam daar bastion Sterrenburg bij.

Middeleeuwse stadsmuur

In het Hieronymusplantsoen staat het enige restant van de laatmiddeleeuwse stadsmuur.

Bolwerk Lepelenburg

Lepelenburg werd eind 16e eeuw gebouwd als groot aarden bolwerk. In de 19e eeuw werd het als park opgenomen in het Zocherplantsoen.

Bastion Manenburg

Bastion Manenburg werd in de 16e eeuw gebouwd en maakte deel uit van de vernieuwing van de stadsverdediging in opdracht van keizer Karel V.

Paardenveld

De naam het Paardenveld verwijst naar de paardenmarkt die er werd gehouden in de 16e eeuw. Tegenwoordig is het een park.

Toren Het Paard

In de 16e eeuw werd de stadsverdediging vernieuwd. In het noorden kwamen 7 geschutstorens.

Duitse bommenwerper

Utrechtse archeologen onderzochten in 2010 een neergestorte Duitse bommenwerper. Lees was ze ontdekte over het vliegtuig.

Romeinse wachttorens

Bekijk hoe de Romeinse wachttorens eruitzagen die langs de grens van het Romeinse Rijk stonden. In Utrecht zijn meerdere wachttorens teruggevonden.

Romeinse vondsten De Meern

Archeologen ontdekten in 2019 zeldzame Romeinse vondsten in De Meern vlakbij het voormalige fort.

Onder het Domplein

Onder het Domplein ligt 2000 jaar Utrechtse geschiedenis. Archeologisch onderzoek vertelt ons meer over dit bijzondere Unesco-werelderfgoed.

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Kasteel Vredenburg

Kasteel Vredenburg moest opstandige Utrechters onder de duim houden. Bekijk de bouw en sloop van het gehate kasteel in 3D.

Rond het Nicolaaskerkhof

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad. Lees meer over dit stukje geschiedenis.

Een singel rondom

In 1970 werd een deel van de singel gedempt. In 2020 is de verdedigingsgracht uit 1122 in ere hersteld.

Smeetoren

De vierkante Smeetoren uit de 12e eeuw is een van de oudste verdedigingstorens van Utrecht.

Tolsteegpoort

De ommuurde stad Utrecht had aan elke zijde een toegangspoort. De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort was verreweg het meest indrukwekkend.

Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met ophaalbrug en een waterpoort.

Fort de Gagel

De bouw van Fort de Gagel begon in 1819. Het fort aan de noordelijke rand van Utrecht kreeg pas in 1875 zijn definitieve vorm.

Fort Blauwkapel

In 1818 werd in Blauwkapel een bomvrije kazerne gebouwd. Het eeuwenoude dorpje werd opeens een militaire vesting.

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop ligt tegen de woonwijk Overvecht aan en is een van de weinige forten met een vrijstaand wachthuis.

Forten

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen ten oosten van de stad.

Fort De Bilt

Fort De Bilt werd gebouwd tussen 1816 en 1818. Het fort werd tussen 1875 en 1877 uitgebreid met een bomvrije kazerne.

De Vier Lunetten

De Vier Lunetten zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828.

Natuur op de forten

Op de forten van de Waterlinie komt bijzondere natuur voor. Er zijn veel dieren die beschutting zoeken op het terrein van de forten.

Singelroute

In 2020 ging de Utrechtse singel weer open. Een wandelroute vertelt het complete verhaal van de singel van stadsverdediging tot park.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl