Verhalen per onderwerp Gebouwen

Gebouwen

Met ongeveer 3.000 monumenten is Utrecht de 2e monumentenstad van Nederland. Je vindt er veel bijzondere woonhuizen, maar ook kerken, kastelen en industriële complexen. De meeste monumenten zijn te vinden in de historische binnenstad. Sommigen zijn bijna duizend jaar oud! Maar ook in de nieuwe wijken zijn veel monumenten met een bijzonder verhaal.

Verhalen over gebouwen

De Utrechtse werven

Onze werven zijn een uniek in de wereld. Een monumentaal erfgoed waar we trots op zijn. Lees hier hoe de werven en hun werfkelders zijn ontstaan.

Mariakerk

De Mariakerk werd in de 11e eeuw gebouwd. De kerk was het middelpunt van het grondgebied van het kapittel.

Middeleeuwse stadsmuur

In het Hieronymusplantsoen staat het enige restant van de laatmiddeleeuwse stadsmuur.

Bastion Manenburg

Bastion Manenburg werd in de 16e eeuw gebouwd en maakte deel uit van de vernieuwing van de stadsverdediging in opdracht van keizer Karel V.

Paardenveld

De naam het Paardenveld verwijst naar de paardenmarkt die er werd gehouden in de 16e eeuw. Tegenwoordig is het een park.

Bastion Zonnenburg

Keizer Karel V liet vier zeer moderne bastions bouwen om de stad nog beter te kunnen verdedigen. Het bastion is nog vrijwel compleet bewaard.

Huizen van Zocher

Aan de Van Asch van Wijckskade staan nog steeds enkele woningen die in 1829 door Zocher zijn ontworpen als onderdeel van het plan voor de singel.

Bijlhouwerstoren en Sterrenburg

In de 13e eeuw werd de Bijlhouwerstoren gebouwd om de stad beter te kunnen verdedigen. In de 16e eeuw kwam daar bastion Sterrenburg bij.

Vrouwjuttenhof

Rond 1975 maakten de grote sloopplannen in de binnenstad plaats voor kleinschalige stadsvernieuwing zoals aan de Vrouwjuttenhof.

Tivoli aan de Oudegracht

Binnenkort komt er een hotel en kinderdagverblijf in de oude Tivoli aan de Oudegracht. Oorspronkelijk was het gebouw een klooster.

De Paulusabdij

De Paulusabdij was onderdeel van het Utrechtse kerkenkruis. Lees meer over dit verdwenen klooster.

Janskerkhof

Het Janskerkhof is een van de oudste bewoonde plekken van Utrecht. Bekijk de transformatie van het Janskerkhof in 3D.

Catharijneconvent

Lees over de geschiedenis van het Catharijneconvent: van Agathakapel tot museum, nagebouwd in 3D.

Stadhuis

Het Stadhuis van Utrecht bestaat uit verschillende middeleeuwse huizen. Deze gebouwen zijn door de eeuwen heen meerdere malen verbouwd.

Domtoren

De Domtoren, het symbool van Utrecht én de trots van de stad. Met zijn 112 meter en 32 centimeter is de Dom de hoogste kerktoren van Nederland.

Duitse Huis

Bekijk de ontwikkeling van het Duitse Huis aan de Springweg in 3D.

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Villa Jongerius

Het complex van de Villa Jongerius is een opvallende verschijning. Met 3D brengen we de ontwikkeling van het complex in beeld.

Geertetoren

De Geertetoren is aan het einde van de 13e eeuw gebouwd. Lees hier over de toren van de Geertekerk en het oudste slingeruurwerk van Nederland.

Buurtoren

De bouw van de Buurtoren is rond 1370 begonnen. Lees hier meer over de toren van de Buurkerk.

Jacobitoren

Het oudste deel van de Jacobitoren is gebouwd in de 13e eeuw. Lees hier meer over de toren, het carillon en het uurwerk van de toren van de Jacobikerk.

Een singel rondom

In 1970 werd een deel van de singel gedempt. In 2020 is de verdedigingsgracht uit 1122 in ere hersteld.

Tolsteegpoort

De ommuurde stad Utrecht had aan elke zijde een toegangspoort. De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort was verreweg het meest indrukwekkend.

School Mecklenburglaan

De school aan het begin van de Mecklenburglaan is in 1918 gebouwd door ir. S.F. Loeb. Loeb was in die tijd de architect van de gemeente Utrecht.

Koetshuis Amelisweerd

Op landgoed Oud Amelisweerd staat naast het landhuis een bijbehorend koetshuis. Dat koetshuis is rond 1770 gebouwd.

Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met ophaalbrug en een waterpoort.

Torenuurwerk Commiezenhuis

In 1858 werd een zogenoemd commiezenhuis gebouwd. Dit was het kantoor van de tolambtenaren. Lees hier meer over het torenuurwerk.

Kerkje van Blauwkapel

Het kerkje Blauwkapel staat in het voormalige dorpje Blauwkapel. De kerk is vermoedelijk gebouwd aan het begin van de 16de eeuw.

Fort de Gagel

De bouw van Fort de Gagel begon in 1819. Het fort aan de noordelijke rand van Utrecht kreeg pas in 1875 zijn definitieve vorm.

Fort Blauwkapel

In 1818 werd in Blauwkapel een bomvrije kazerne gebouwd. Het eeuwenoude dorpje werd opeens een militaire vesting.

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop ligt tegen de woonwijk Overvecht aan en is een van de weinige forten met een vrijstaand wachthuis.

Forten

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen ten oosten van de stad.

Fort De Bilt

Fort De Bilt werd gebouwd tussen 1816 en 1818. Het fort werd tussen 1875 en 1877 uitgebreid met een bomvrije kazerne.

De Vier Lunetten

De Vier Lunetten zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828.

Natuur op de forten

Op de forten van de Waterlinie komt bijzondere natuur voor. Er zijn veel dieren die beschutting zoeken op het terrein van de forten.

Singelroute

In 2020 ging de Utrechtse singel weer open. Een wandelroute vertelt het complete verhaal van de singel van stadsverdediging tot park.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl