thema Schepen

Schepen in Utrecht

Lange tijd was de Rijn de levensader van Utrecht

Sinds de bronstijd wordt er gewoond op de oeverwallen van de Rijn. De Rijn zelf was een belangrijke handelsroute waar schepen af en aan voeren. Verschillende schepen zijn er bij archeologisch onderzoek terug gevonden.

Verhalen over schepen in Utrecht

Opgraving van een vroegmiddeleeuws schip

Een vroegmiddeleeuws schip ontdekt

Tientallen mooie objecten en duizenden kleine vondsten.

Romeins schip in museum

Romeinse schip De Meern 1

De Meern 1 is het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa.

Erfgoed verhalen op de kaart