Verhalen per onderwerp

Archeologie

Met archeologisch onderzoek zijn we in staat om de vroegste geschiedenis van de stad te kunnen vertellen en weten we veel over het dagelijkse leven van de gewone Utrechters.

Gebouwd erfgoed

Met ongeveer 3.000 monumenten is Utrecht de tweede monumentenstad van Nederland. Je vindt er veel bijzondere woonhuizen, maar ook kerken, kastelen en industriële complexen.

Stedenbouw en groen

Al eeuwen wordt er nagedacht over planmatige groei van de stad. In de loop van de tijd ontstaan heel verschillende woonwijken, parken en stadsgroen.

Werelderfgoed

Utrecht heeft drie Unesco-werelderfgoederen: het Rietveld-Schröderhuis, de Neder-Germaanse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Utrecht Psalter staat op de Unesco-lijst van documenten. Ook is Utrecht Unesco-City of Literature.

3D

Met 3D-modellen brengen we de bouwgeschiedenis van Utrecht in beeld. Ze brengen de geschiedenis dichtbij, maken de stedelijke ontwikkeling begrijpelijker en laten veranderingen zien in huizenbouw en infrastructuur.

Religieus erfgoed

...

Woningbouw

...

Stadsverdediging

...

Industrie en ambacht

..

Infrastructuur en vervoer

...

Parken

...

Nieuwe Hollandse Waterlinie

...

Romeinse Limes

...

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl