Perioden Vroege middeleeuwen

Afbeelding 3D, oude woningen uit de Vroege Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen (400‑1122)

Vroege middeleeuwen (400-1122 na Christus)

In de vroege middeleeuwen werd Utrecht bewoond door kleine boerengemeenschappen. Zij bouwden dorpen op de oevers van de Rijn. Door archeologisch onderzoek weten we hoe deze mensen woonden en waar ze van leefden. Rond 700 na Christus herbouwde aartsbisschop Willibrord het verlaten Romeinse fort op het Domplein tot bisschoppelijke burcht. In de vroege middeleeuwen stonden hier maar liefst drie kerken. 

Verhalen over de vroege Middeleeuwen (400 - 1122 na Christus)

Werkplek van een opgraving

Archeologen vinden dertien eeuwen bewoning in de Utrechtse wijk Zuilen

Archeologen van de gemeente Utrecht vinden bewijs voor dertien eeuwen geschiedenis.

Opgraving van een vroegmiddeleeuws schip

Een vroegmiddeleeuws schip ontdekt

Tientallen mooie objecten en duizenden kleine vondsten.

Rondom de Jacobikerk

In 1974 werden er bij de Waterstraat, vlakbij de Jacobikerk, twee middeleeuwse schepen gevonden.

Rondom de Pieterskerk

De archeologische sporen rondom de Pieterskerk doorsnijden de gehele Utrechtse geschiedenis.

Rondom de Paulusabdij

Sporen van een middeleeuws klooster.

Rondom de Nieuwe Kamp

Hoe hoger de Domtoren tijdens de bouw in de veertiende eeuw werd, des te mooier zal het uitzicht zijn geweest dat de werklieden op de houten steigers hadden.

Het Duitse Huis

Ouderliefde die ruim 1800 jaar later nog steeds het hart raakt.

Eten in de vroege middeleeuwen

Hertenpoten, hoppenbier en hamburgers. Zevenduizend jaar eten en drinken in Utrecht.

Excalibur uit de modder

Een bijzonder vroegmiddeleeuws zwaard uit de Kromme Rijn.

Oude nederzetting in utrecht

Een middeleeuws dorp aan de Oudwijkerdwarsstraat

Onverwacht op bewoning uit de zevende en achtste eeuw na Christus gestuit.