Verhalen per periode Prehistorie (11.000 - 40)

Afbeelding vondst

Prehistorie (11.000 ‑ 40)

Jagers en verzamelaars bewonen onze streken. Ze trekken van plek naar plek en leven van de jacht en de visvangst en het verzamelen van noten en vruchten. Later vestigen mensen zich op een vaste plaats. Ze wonen dan in houten huizen en leven van akkerbouw en veeteelt. Archeologen vinden regelmatig sporen van deze vroege bewoning. Bijvoorbeeld sporen van schuilhutten en boerderijen, etensresten bij een vuurplaats, gebroken aardewerk en ga zo maar door.

Verhalen uit de prehistorie (11.000 - 40)

Een oude tempel in Rijnvliet?

Archeologen vonden in Rijnvliet mysterieuze overblijfselen uit de late ijzertijd. Was hier sprake van een tempel?


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl