Onderzoek en publicaties over erfgoed

Deze website is nog niet klaar. Tot die tijd kunt u kijken op erfgoed.utrecht.nl.

Al sinds 1972 voert de gemeente Utrecht bouwhistorisch en archeologisch onderzoek uit. En dat is logisch, in een stad met meer dan 13.000 jaar geschiedenis. De kennis die we hierdoor krijgen delen we graag met u.

Door onderzoek is het mogelijk om erachter te komen hoe de vroegste geschiedenis van de stad er uitzag. Over de laatste 6 à 7 eeuwen zijn ook veel geschreven bronnen bewaard gebleven. Toch is ook voor die periode het archeologische en bouwhistorische onderzoek van groot belang. We weten daardoor veel over het dagelijkse leven van de gewone Utrechters. Veel verhalen op deze website zijn gebaseerd op het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de afgelopen tientallen jaren.

  Onderzoeksrapporten archeologie

  We presenteren archeologische ontdekkingen. Het onderzoek leggen we vast voor de toekomst.

  Informatiekaarten

  Kaarten geven een overzicht van de kennis die we hebben over een bepaald onderdeel van ons erfgoed.

  3D-modellen

  Met 3D-modellen brengen we de bouwgeschiedenis van Utrecht in beeld.

  Folders

  Met folders delen wij onze kennis over de (cultuur)historie van de stad.

  Boeken

  In boeken met mooie afbeeldingen komt ons erfgoed tot leven.

  Hulp en contact Erfgoed

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  erfgoed@utrecht.nl