Abraham Kuiperstraat en omgeving, Ondiep

Woningstichting Eigen Haard werd opgericht door de Vereniging ‘Rehoboth’,,die vooral bestond uit gereformeerde arbeiders uit de gemeente Zuilen. Zuilen groeide enorm in die jaren dankzij de vele industrieën die zich er vestigden. De oprichters van Eigen Haard waren dan ook veelal werkzaam bij Werkspoor maar ook als gemeenteambtenaar in de buurgemeente Utrecht.

De architecten (uit eigen kring) maakten in 1921 een plan voor 138 woningen. Hoewel 1922 sombere vooruitzichten bracht ten aanzien van de rijksbijdrage, had de directeur van de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst al wel anderhalf miljoen stenen aangeschaft ten laste van Eigen Haard. Uiteindelijk zou een bescheiden plan met 64 woningen in 1923 mét rijksbijdrage tot stand komen. Tegen het advies van de Bouw- en Woningdienst in werden de woningen ook behangen op rekening van het bouwkrediet.

Militairen in een klooster

Huurders moesten lid worden van de Vereniging ‘Rehoboth’ en hoewel men niet per se protestants-christelijk hoefde te wezen, bleek meer dan driekwart van de huurders lid van de gereformeerde kerken.

De huurprijs was gemiddeld 6 gulden per week. De huizen kregen een vriendelijk tuindorpachtig uiterlijk, met name door de geknikte pannen daken, de topgevels en de details in het metselwerk.

De woningen kregen een positief commentaar in het gedenkboek van de Nationale Woningraad (1938). Men prees met name de ruime opzet van het bouwblok: ’Die open ruimte is van betekenis voor den toevoer van licht en lucht en voor bezonning voor de woning, doch verhoogt de bewoonbaarheid in hooge mate.’

Meer verhalen uit de moderne tijden

De Rode Brug

Als de stad in de loop van de 20e eeuw flink groeit, wordt de Rode Brug een steeds belangrijkere route tussen noord en noordwest.

Het badhuis aan het Boerhaveplein

Van de fraaie gevel en het torentje is na een fikse verbouwing in 1980 weinig meer overgebleven.

Oude tekening van de Utrechtse werven

De Utrechtse werven

Onze werven zijn een uniek in de wereld. Een monumentaal erfgoed waar we trots op zijn.

Rondom de Paulusabdij

Sporen van een middeleeuws klooster.

Abraham Kuiperstraat en omgeving, Ondiep

De architecten maakten in 1921 een plan voor 138 woningen.

Vrouwjuttenstraat, Binnenstad

Midden jaren zeventig veranderde de visie in Utrecht op de gewenste ontwikkelingen voor de binnenstad.

De Lessepsstraat en omgeving, Zuilen

De wijk is voorgedragen als beschermd stadsgezicht.

Europaplein en omgeving, Kanaleneiland

Medio jaren tachtig veranderde de SSH van een 'studentenhuisvester' in een algemene woningcorporatie en werd omgedoopt in Stichting Sociale Huisvesting.

J. van Ruisdaelstraat en omgeving, Schildersbuurt

Vijf middenstanders richtten in januari 1920 de Vereniging Elck wat Wils op goede woningbouw te realiseren.

Jan van Scorelstraat en omgeving, Schildersbuurt

Alle oprichters van de Middenstandswoningbouwvereniging Utrecht waren werkzaam in het onderwijs.

Kenaustraat en omgeving, Zuilen

In 1920 maakte architect en stedenbouwkundige H.P. Berlage in samenwerking met de directeur gemeentewerken N. Holsboer een uitbreidingsplan voor Utrecht.

Laan van Minsweerd en omgeving, Schildersbuurt

De architecten A.H. op ten Noort en L. Scheffer ontwierpen woningen in een opvallende stijl met een sterk horizontale belijning.

Marco Pololaan en omgeving, Kanaleneiland-Zuid

Kanaleneiland werd de eerste echt moderne naoorlogse wijk van Utrecht.

Paramaribostraat en omgeving, Transvaal

De oprichters van Jaffa waren afkomstig uit politiek en maatschappelijk actieve kringen en werden gedreven door een groot sociaal bewustzijn.

Pernambucodreef en omgeving, Overvecht-Noord

De Dienst Gemeentewerken in Overvecht ontwiepr experimentele flats van een bijzondere kwaliteit.

Prof. H. Bavinckstraat en omgeving, Zuilen

De pedagogenbuurt in het Utrechtse Zuilen was een karakteristiek voorbeeld van de eerste naoorlogse wederopbouw.

Rembrandtkade en omgeving, Schildersbuurt

De architecten ontwierpen de woningen in een gestapelde bouw en realiseerden daarmee de eerste flats van Utrecht.

Robijnhof en omgeving, Hoograven

Met een geheel vernieuwde stedenbouwkundige afdeling, werkte de gemeente Utrecht in 1954 aan de eerste grote uitbreidingswijk Nieuw Hoograven.

Schipbeekstraat en omgeving, Rivierenwijk

De Utrechtse Christelijke Besturenbond werd in 1918 opgericht door ‘witte boorden’ arbeiders uit met name het onderwijs en de spoorwegen.

Twente, Lunetten

De architectuur van de woningen was karakteristiek voor wat in de jaren zeventig veelal in nieuwe woonwijken en in stadsvernieuwingsgebieden werd gebouwd.

Van der Mondestraat en omgeving, Tuinwijk

Dit complex was van hoge kwaliteit met subtiele doorkijkjes en veel bijzondere architectonische details aan zowel de huizen zelf, als ook aan de tuinmuren, de schuurtjes en zelfs de nutsgebouwtjes.

Van Lieflandlaan en omgeving, Tuindorp

Tussen 1958 en 1962 was de Universiteit Utrecht begonnen met de bouw van de Uithof als grootschalig Universiteitscomplex aan de oostkant van de stad.

Hof van Chartreuse

Het complex van de Hof van Chartreuse bestaat voor een belangrijk deel uit bijzondere overblijfselen van wat ooit het middeleeuwse Kartuizerklooster Nieuwlicht was.

Oude nederzetting in utrecht

Het Janskerkhof

Onverwacht op bewoning uit de zevende en achtste eeuw na Christus gestuit.

Het slachthuis aan de Amsterdamsestraatweg

Het geheel vormde een bijzonder complex, zeker ook vanwege de architectuur van de gebouwen.

Bijzondere Utrechtse scheepsvondsten

Er is geen stad in Nederland waar zoveel schepen uit zoveel verschillende perioden zijn gevonden als in Utrecht.