Een vroegmiddeleeuws schip ontdekt

De afgelopen maanden heeft de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de Vikingrijn in het Maximapark. Daarbij werden een kade uit de vroege middeleeuwen gevonden, tientallen mooie objecten en duizenden kleine vondsten die meer vertellen over het dagelijks leven langs de havenkade. De archeologen kregen bij de opgraving hulp van vrijwilligers van de ArcheoHotspot. De komende weken helpen de vrijwilligers mee bij het uitzoeken van de zakken vol klein vondstmateriaal in de Archeohotspot van Castellum Hoge Woerd.

Twee schepen

De vroegmiddeleeuwse kade, die bestond uit een hergebruikte bodem van een schip, werd dit voorjaar al gevonden. Daarbij kwam ook nog een spant van een groot zeegaand schip tevoorschijn. Vanwege broedende steenuiltjes lag de opgraving een paar maanden stil. In september en oktober is het onderzoek voortgezet.

Een schatkamer vol vondsten

De kade werd niet alleen gebruikt voor het afmeren van schepen. Het was blijkbaar ook een goede plek om te vissen, want voor de kade vonden de archeologen maar liefst negen visfuiken! Nog nooit zijn er in Nederland uit deze periode zoveel fuiken bij elkaar gevonden. De vondst van een groot aantal ijzeren vishaakjes laat zien dat er ook met lijnen in de rivier werd gevist. Ook werden tientallen prachtige objecten gevonden zoals messen, weefgewichten, munten, mantelspelden, sikkels, bijlen en een complete kom van brons blik.

Afval met een verhaal

In de negende eeuw gebruikte de bewoners de rivier om hun afval kwijt te raken. Bij het opgraven van de oude bedding kwamen duizenden scherven en botten tevoorschijn. De oude rivierbedding bevatte ook veel hele kleine vondsten die waardevolle informatie oplevert over het leven van de negende-eeuwse bewoners. Daarom werd besloten een groot gedeelte van de grond te zeven. Uit de kruiwagens vol gezeefde grond kwamen benen naalden, fragmenten van kammen en glazen bekers, stukjes barnsteen, kralen en zelfs schubben van vissen en pitten en zaden tevoorschijn.

De opgraving gaat binnen verder

Een groot aantal zakken met het kleine vondstmateriaal is naar de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd gebracht. De komende maanden zullen de vrijwilligers al het materiaal nauwkeurig bekijken en sorteren. Het vondstmateriaal zal daarna door specialisten worden onderzocht en worden gepubliceerd in een archeologisch rapport van de gemeente Utrecht.