test erfgoed

Foto: Jan Knoop

Beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten

Monumentenlijst

In de monumentenlijst kunt u opzoeken of een gebouw een monument is. Utrecht heeft ongeveer 1.400 rijksmonumenten en 1.600 gemeentelijke monumenten.Op de monumentenlijst staan ook gebouwen 'in procedure'. Die gebouwen zijn nog niet aangewezen als monument, maar de regels voor bescherming gelden al wel.
Er is ook een lijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan beeldbepalend en ook een monument zijn. Op de lijst beeldbepalende gebouwen staan alleen de gebouwen die niet op de monumentenlijst staan.
Lijst van 'beeldbepalende' gebouwen (pdf, 24 kB)

Rietveld- Schröderhuis

Werelderfgoed in Utrecht

Utrecht heeft veel bijzonder erfgoed, zowel in als boven de grond. Sommige monumenten zijn zo bijzonder dat ze op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan of daarvoor zijn voorgedragen.

Zo staat het Rietveld-Schröderhuis al enige jaren op die lijst. Sinds kort staan de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de voorlopige Werelderfgoedlijst van de Unesco. Hopelijk zullen deze 2 belangrijke monumenten binnen enkele jaren op de definitieve lijst worden opgenomen. Bekijk meer werelderfgoed in Utrecht

Laatste publicaties