Onderzoek en publicaties Onderzoeksrapporten archeologie

De laatste jaren is de gemeente Utrecht regelmatig in het nieuws geweest met berichten over belangwekkende archeologische ontdekkingen. Soms tot ver buiten de landsgrenzen. Vooral de bouwactiviteit in Leidsche Rijn zorgde regelmatig voor spraakmakende opgravingen. Daarbij spraken vooral de resten van de Romeinse grens (Limes) tot de verbeelding.

Ondertussen leverde ook de oude binnenstad talrijke grotere en kleinere verrassingen op. Bijvoorbeeld resten van middeleeuwse pottenbakkersovens, de resten van het 14e-eeuwse Sint-Joostengasthuis en - niet te vergeten - een laatmiddeleeuwse gouden ring die waarschijnlijk heeft toebehoord aan een abdis. We proberen dit soort ontdekkingen breed onder de aandacht van het publiek te brengen, door regelmatige publiciteit en publicaties. Ondertussen moeten we al deze opgravingen en ontdekkingen ook goed vastleggen, uitwerken en toegankelijk maken voor toekomstige generaties van onderzoekers. Dit doen we met basisrapportages archeologie.

Deze reeks komt tegemoet aan nieuwe regelgeving op het gebied van de archeologische monumentenzorg, maar probeert door een laagdrempelige verschijningsvorm ook de vraag naar informatie vanuit het geïnteresseerde publiek en andere geledingen van de samenleving te beantwoorden. Integratie van bestaande kennis in een nieuw verhaal is hierbij steeds het doel van het team Cultuurhistorie, die optreedt als uitgevende instelling.

De rapporten kunt u hieronder vinden via de kaart of de lijst. U kunt ze als pdf downloaden.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl