Cultuurhistorisch rapport: Vier lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Auteur: Marrit van Zandbergen 

Titel: Vier lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Herbestemmen gezien vanuit de monumentale waarde

Pagina's: 50 

Uitgave: juni 2005 

Samenvatting

Nederland heeft een rijke militaire geschiedenis, met daarin een belangrijke rol voor het inundatiesysteem: het hinderen van de vijand door stukken polderland onder water te zetten. Inundatiepolders werden aan elkaar gekoppeld in waterlinies. In het huidige landschap herinneren onder andere forten ons aan dit oude systeem. Tussen 1823 en 1828 werden in Utrecht 4 verdedigingswerken - zogenaamde 'lunetten' - op de Houtense Vlakte ten oosten van de stad aangelegd. Deze kleine verdedigingswerken waren onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die tussen 1815 en 1963 in gebruik was. Dit rapport beschrijft de randvoorwaarden voor behoud, bescherming en herbestemming van de 4 lunetten op de Houtense Vlakte, opdat de architectonische en historische waarde van de monumenten gewaarborgd blijft.

Rapport downloaden

Rapport 4 lunetten van de NHW (pdf, 1,6MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl