Cultuurhistorische rapportage 4 Lunetten van NHW

Auteur: 
Marrit van Zandbergen 

Pagina's: 
50 

Uitgave: 
juni 2005 

Vier Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Herbestemming gezien vanuit de monumentale waarde

Nederland heeft een rijke militaire geschiedenis, met daarin een belangrijke rol voor het inundatiesysteem: het hinderen van de vijand door stukken polderland onder water te zetten. Inundatiepolders werden aan elkaar gekoppeld in waterlinies. In het huidige landschap herinneren onder andere forten ons aan dit oude systeem. In Utrecht werden tussen 1823 en 1828 vier verdedigingswerken - zogenaamde 'lunetten' - op de Houtense Vlakte ten oosten van de stad aangelegd. Deze kleine verdedigingswerken waren onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die tussen 1815 en 1963 in gebruik was. Dit rapport beschrijft de randvoorwaarden voor behoud, bescherming en herbestemming van de vier lunetten op de Houtense Vlakte, opdat de architectonische en historische waarde van de monumenten gewaarborgd blijft.

Rapport 4 lunetten van de NHW (pdf, 1,6MB)