Cultuurhistorische rapportages

Cultuurhistorisch onderzoek

Utrecht is een van de oudste steden van Nederland. Uniek zijn de middeleeuwse werfkelders en de gotische Dom. Maar ook tal van andere historische panden en gebieden zijn het beschermen waard. Bij nieuwbouwplannen wordt dan ook goed gekeken hoe die plannen passen bij de historisch gegroeide ruimte. Daarom doet de gemeente Utrecht regelmatig cultuurhistorisch onderzoek.

Onderzoek maakt bijvoorbeeld duidelijk welke gebieden of gebouwen bijzondere architectonische of cultuurhistorische waarde hebben. Ook bij herontwikkelingsplannen, restauratie of herbestemming van monumentale panden speelt cultuurhistorisch onderzoek een rol. Hieronder vindt u een overzicht van rapportages van cultuurhistorisch onderzoek. De rapporten zijn via deze pagina als pdf-file te downloaden.

De volgende Cultuurhistorische rapportages zijn al verschenen:

December 2016 Erfgoed van de wederopbouw
Gebouwd erfgoed in Utrecht, 1940-1970

Januari 2012 Bomen langs de grachten
Historische achtergrond en karakteristiek van de bomen langs de Utrechtse grachten

November 2010 Watertoren Rotsoord 
Een onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik

Juli 2010 Historische winkelpuien in Utrecht
De winkelpui als visitekaartje van winkelier en stad - onderzoek naar historische winklepuien in Utrecht 

Juli 2010 Tivoli-complex Utrecht
Bouwhistorische verkenning en waardestelling

Juni 2009 Cultuurhistorische verkenning en analyse van de Maliebaan (pdf, 13 MB)
De Maliebaan in Utrecht is bijna 4 eeuwen oud. Ondanks dat de Utrechtse Maliebaan al jaren een belangrijke doorgaande straat is, heeft het zijn bijzondere karakter behouden.

Juni 2009 De Halve Maan - Een inventarisatie van een naoorlogse wijk
cultuurhistorische inventarisatie en beschrijving van het naoorlogse deel van de Utrechtse wijk Oog in Al 

September 2008 Watertoren Heuveloord 17 en 27 in Utrecht
Bouwhistorische verkenning en waardestelling

September 2008 Rotsoord 13 en 24 Utrecht
Bouwhistorische verkenning en waardestelling

Augustus 2008 UMS Pastoe Utrecht: Rotsoord 3-5
Bouwhistorische verkenning en waardestelling

Mei 2008 De Tuinwijk - Een buitengewoon aangename aanblik 
Cultuurhistorische rapportage

Juli 2005 Naoorlogse bouwkunst - Lauwerecht 
Cultuurhistorische inventarisatie

Juli 2005 Naoorlogse bouwkunst - Pijlsweerd 
Cultuurhistorische inventarisatie

Juni 2005  4 Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Herbestemmen gezien vanuit de monumentale waarde
Cultuurhistorische analyse

September 2002 De Cereol-fabriek - Oliefabrieken in Utrecht
Cultuurhistorische effectrapportage over de Cereol-fabriek aan het sluizencomplex Merwedekanaal

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl