Jong erfgoed

We brengen bijzondere bouwkunst uit de periode van 1970 tot 2008 in kaart. We zijn bezig met een inventarisatie. Begin 2022 is deze waarschijnlijk klaar.

Waarom?

In 2019 zijn we begonnen met het in kaart brengen van de gebouwen en complexen. Zo krijgen we een goed beeld van wat er gebouwd is in deze periode én wat de waarde daarvan is. De aanleiding is de discussie over de verbouwing van het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat.  

Waar zijn we mee bezig?

  • We zijn een onderzoek gestart en hebben het nodige ‘veldwerk’ gedaan.
  • We hebben informatie en literatuur verzameld over de wijken en individuele panden die in deze periode zijn gebouwd.
  • We moeten nog gegevens aan de verschillende panden toevoegen, zoals het bouwjaar en de naam van de architect
  • De fase van selectie moet nog komen. Ook de eigenaren van de betreffende gebouwen moeten we nog informeren.
  • De manier waarop we willen vastleggen wat van waarde is, zal ook onderwerp van discussie zijn. Aangeven wat we waardevolle gebouwen vinden is ook mogelijk op een andere manier dan een bescherming als monument.

Stadsvernieuwing: 1970-1990

Ook de periode van de Stadsvernieuwing nemen we mee in de inventarisatie. Bij de Stadsvernieuwing hoort de hernieuwde aandacht voor de historische binnenstad en de 19-eeuwse wijken. Waren juist in deze gebieden tijdens de Wederopbouw vaak grote verkeersdoorbraken en sloop van bestaande huizen gepland, vanaf de jaren 70 kwam een periode van herstel met kleinschalige bebouwing en ‘bouwen voor de buurt’.

Gebouwen uit deze periode staan vooral in de binnenstad en in de negentiende-eeuwse wijken rond de binnenstad. Maar ook in Lunetten.

Nieuwe architectuur

Vanaf de jaren 90 breekt een nieuwe periode aan, waarin gemeenten en rijk veel aandacht besteden aan de kwaliteit van nieuwe architectuur. Ook komt een nieuwe generatie architecten volop in de belangstelling.

Gebouwen uit deze periode staan in wijken als Voordorp, de Uithof (USP) en delen van Leidsche Rijn. Maar ook in de binnenstad en andere wijken.

Meedoen

We betrekken op bepaalde momenten ook betrokken bewoners en andere geïnteresseerden bij deze inventarisatie.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl