2018 Europees Jaar van Cultureel Erfgoed

Het jaar 2018 was door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Het motto dat aan het jaar was meegegeven, luidde: 'Our heritage: where the past meets the future'. Daarmee werd er in veel Europese steden aandacht besteed aan de verbindende betekenis van cultureel erfgoed als onmisbaar onderdeel van de Europese identiteit.

In Nederland heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het Europees initiatief overgenomen met het landelijke thema ‘Europa verbindt, Europa inspireert’. Ook de gemeente Utrecht heeft, samen met inwoners en partners in de stad en regio bijgedragen aan het Europees erfgoedjaar.

Het themajaar bood mooie kansen om de schijnwerpers te plaatsen op ons rijke erfgoed en het in Europees perspectief te plaatsen. Dit is gebeurd met onder meer speciale openstellingen en rondleidingen op de Utrechtse forten, filmvertoningen in de open lucht op erfgoedlocaties, aandacht voor het Europese thema tijdens de open Monumentendag en diverse publiciteitsactiviteiten.

Hierdoor maakte een breed publiek kennis met mooie erfgoedlocaties. Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed versterkte de bekendheid van ons erfgoed en bracht vernieuwende projecten en samenwerkingen op. Met deze resultaten kijkt de gemeente Utrecht met haar partners terug op een geslaagd themajaar.