2018 Europees Jaar van Cultureel Erfgoed

2018 werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Het motto was: 'Our heritage: where the past meets the future'. Verschillende Europese en Nederlandse steden hebben hieraan aandacht besteed. Allemaal op hun eigen manier.

Ook Utrecht heeft samen met bewoners en organisaties in de stad en regio bijgedragen aan het Europees erfgoedjaar. We hebben ons veelzijdig erfgoed in de schijnwerpers gezet, de bekendheid ervan versterkt en breed publiek bereikt. Wij kijken terug op een geslaagd themajaar en zijn blij dat de initiatieven in 2019 een vervolg krijgen.

Utrechtse activiteiten

Samen met lokale en regionale erfgoed- en culturele organisaties hebben we verrassende activiteiten georganiseerd. Zoals:

  • het nieuwe initiatief ‘Cinema Buiten-ijzersterke films op historische locaties’: ruim 3.000 bezoekers van 14 filmvoorstellingen in de open lucht op 11 bijzondere erfgoedlocaties.
  • de ideeënwedstrijd Utrecht Wereldberoemd, bedoeld om een jong publiek bij erfgoed te betrekken: ruim 140 ideeën en een Utrechtse winnares.

Aandacht voor Utrechtse thema’s

  • De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Utrecht
    De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Utrecht is op weg naar de Unesco Werelderfgoedstatus. Met speciale fiets- en wandelroutes langs de forten konden bezoekers zich door dit bijzondere erfgoed laten verrassen, zoals het Bunkerpad, Rondje Ruigenhoek Stenen Forten, houten huizen. Dit krijgt een vervolg in onder meer het 1e Waterlinie-wandelevenement op 19 oktober 2019.
  • Het Utrechtse religieus erfgoed
    Het jaarlijkse Kerken Kijken werd uitgebreid met het programma Kerken Luisteren: ongeveer 800 bezoekers genoten van 10 concerten in 9 Utrechtse binnenstadskerken én de mooie interieurs. Ook dit krijgt in 2019 een vervolg.

Open Monumentendag

Er waren extra openstellingen en rondleidingen tijdens Open Monumentendag. Op verschillende Utrechtse forten waren er rondleidingen, optredens en concerten.

Slotpublicatie '2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed'

Het Erfgoedjaar zorgde voor vernieuwende ideeën, netwerken en bewustzijn en waardering van het veelzijdige erfgoed. In de eindpublicatie van het Erfgoedjaar beschrijven we aanbevelingen voor vervolg en laten we verschillende Utrechtse activiteiten zien.  

Bekijk de slotpublicatie '2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed'