Erfgoed en Europa

Erfgoed als bron voor samenwerkingsontwikkelingen in Europa

De gemeente Utrecht werkt nauw samen met verschillende instanties in Europa. Speciaal daarvoor stelde het college van B en W de Europastrategie voor Utrecht 2014-2020 vast. Daarin worden verschillende Utrechtse thema's in Europa benoemd. Erfgoed speelt binnen de thema's 'Binnenstedelijke Ontwikkeling' en 'Cultuur' zowel lokaal als op Europese schaal een belangrijke rol. Zo benadrukte de Raad van de Europese Unie in mei 2014 het belang van cultureel erfgoed nog eens duidelijk toen ze stelde dat 'Cultural heritage is a strategic resource for social, economic and environmental development in Europe'.

Gemeenschappelijke belangen

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen Europese steden en organisaties is belangrijk omdat het leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen. Daarbij gaat het om de uitwisseling van bijvoorbeeld restauratie- of conserveringstechnieken. Ook historisch gezien zijn er veel verbanden die reden kunnen zijn tot samenwerking, zoals de gemeenschappelijke Romeinse geschiedenis, middeleeuwse kerken of de Spaanse overheersing onder Karel V trekken zich weinig aan van de huidige landsgrenzen.

Portico

Van 2009 tot 2014 heeft Utrecht leiding gegeven aan het internationale project PORTICO. Daarin werkte de gemeente Utrecht en Initiatief Domplein 2013 samen met 3 Europese steden: Keulen, Gent en Chester. Het project streefde er naar de bescherming en beleving van cultureel erfgoed en archeologie samen te laten gaan met economische ontwikkeling. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In Utrecht is dankzij dit project ruim € 800.000 voor de ontwikkeling van cultuurcentrum Castellum Hoge-Woerd in Leidsche Rijn beschikbaar gekomen. Initiatief Domplein 2013 ontving € 700.000 voor DOMunder op het Domplein. Naast de financiële bijdragen was vooral het uitwisselen van kennis een belangrijke reden om aan PORTICO mee te werken. Als vervolg op PORTICO doet Utrecht op verzoek van Europa nu mee in het clusterproject APACHES. Dit project heeft als thema het ontwikkelen en managen van aantrekkelijke openbare ruimten in Noordwest-Europa door uitwisseling van kennis en ervaring in de verschillende steden en organisaties.

Meer informatie

Informatiebrief PORTICO

Kijk voor meer informatie, documenten en het laatste nieuws op www.portico.nu. U kunt zich op die website ook abonneren op de online nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van PORTICO. Contactpersoon binnen de gemeente: Mariska Pastoors, telefoon: 14 030, e-mail: mailto:info@portico.nu

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl