Vergunning en melden vondsten

De Utrechtse bodem zit vol waardevolle resten uit het verleden. Daarom mag u niet zomaar bouw- of grondwerkzaamheden verrichten. Zo kan er eerst archeologisch onderzoek nodig zijn.

Hebt u bouwplannen? Kijk dan op de pagina Archeologievergunning aanvragen.

Melden archeologische vondst

Vindt u bij toeval dingen van archeologische waarde? Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in uw tuin, op een omgeploegde akker of op de storthopen van een bouwproject? Dan bent u wettelijk verplicht deze te melden bij de gemeente Utrecht. Ook moet u uw vondst 6 maanden ter beschikking houden voor onderzoek. De kosten van een eventueel onderzoek betaalt de gemeente. De vondst blijft uw eigendom.

Vermeld bij uw melding de volgende gegevens:

  • naam en contactgegevens vinder
  • omschrijving van de vondst
  • de vindplaats
  • datum/jaar wanneer de vondst is gedaan
  • omstandigheden van de vondst (akker, verbouwingswerkzaamheden enzovoorts)
  • hoe de spullen zijn gevonden (bij toeval, met een metaaldetector)
  • waar de vondst nu is

U kunt melden

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl