Archeologie en bouwhistorie

Al sinds 1972 voert de gemeente Utrecht systematisch archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit. En dat is geen overbodige luxe in een stad met meer dan 2.000 jaar geschiedenis.

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

Onderzoek is absoluut noodzakelijk om de vroegste geschiedenis van de stad te kunnen reconstrueren. Maar alhoewel er over de afgelopen 6 à 7 eeuwen veel meer geschreven bronnen bewaard zijn gebleven, blijft ook voor die periode het archeologische en bouwhistorische onderzoek van groot belang. Daardoor weten we veel over het dagelijkse leven van de gewone Utrechters. Over hoe ze woonden, wat ze aten en dronken, hoe ze kookten en zichzelf vermaakten.

De sporen die ze achterlieten, laten ook zien hoe ze het land gebruikten en vertellen veel over de stedelijke ontwikkeling die Utrecht in de loop der eeuwen heeft doorgemaakt. Zonder archeologisch en bouwhistorisch onderzoek zou kortom een belangrijk deel van de Utrechtse geschiedenis niet verteld kunnen worden. En zonder verleden is er geen heden en geen toekomst...

Van verschillende archeologische onderzoeken van de afgelopen jaren zijn onderzoeksrapporten verschenen, die u kunt zien op de webpagina Rapportages archeologie. We zetten regelmatig nieuwe rapporten op de lijst.

Van sommige historische onderwerpen of gebouwen zijn speciale publieksbrochures verschenen. Ook verschijnen regelmatig bouwkundige of archeologische boekpublicaties over Utrecht.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl